Ranker

 

Department of Automobile Engineering   

Shivaji University Rank Holders

YEAR 2013-14

Sr. No.

University Rank

Name of Students

Percentage

1

1

Gawas Sushant Laxman

78.75

2

2

Ghalasasi Ketan Gopal

78

3

5

Kalal Tipu Sanjay

74.44

4

10

Ranbhare Ketan Balaso

71.19

YEAR  2014-15

Sr. No.

University Rank

Name of Students

Percentage

1

2

Gawade Vitthal Tukaram

77.88

2

4

Kashid Vivek Vishnu

75.69

3

5

Patil Baban Mahipati

75.31

4

7

Mohite Pratik Prakash

74.25

5

8

Bangi Juber Mohammad Sharif

73.56

6

9

Satarmekar Mohseen Naushad

72.31

YEAR  2015-16

Sr. No.

University Rank

Name of Students

Percentage

1

3

KOKITKAR AVINASH ANNAPA

74.13

2

4

PATIL ABHIJEET SANJAY

74.00

3

8

FADATARE NIRANJAN MADHUKAR

70.69

YEAR     2016-17

Sr. No.

University Rank

Name of Students

Percentage

1

3

Dawakare Shubham Balaji

68.43

2

4

Wagh Suraj Sugandh

67.68

3

9

Bavale Abhishek Dipak

66.31

4

10

Patil Akash Shashikant

66.25

YEAR       2017-18

Sr. No.

University Rank

Name of Students

Percentage

1

2

Akshay Rajendra Waychal

75.75

2

5

Omkar Vilas Umbare

72.56

3

7

Akshay Rangrao Dhere

70.25

4

8

Prathamesh Ganapati Palkar

69.43

5

9

Vaibhav Bajirao Patil

69.18